Nyresten

Information til patienter, pårørende & andre interesserede

Sidebar
Menu
Alfabetisk ordforklaring. I forklarende tekst til højre findes eventuelt link til yderligere information.
A
Acidose
Syreophobning.
Se også Renal Tubulær Acidose
Akali
Base (se alkalisk)
Akalisk
Basisk, det "modsatte" af sur. Dvs. højt pH.
Aminosyre
Organiske forbindelser, som er byggestenene i proteiner.
Ammoniumchlorid
= Salmiak. Stoffet er i sig selv en base, men kroppen udskiller ammoniumdelen, hvorved frigøres syre i urinen, som dermed bliver mere sur.
Kan nedsætte risikoen for dannelse af infektionssten.
Antegrad
I retningen fremad. Bruges f.eks. ved "antegrad pyelografi", dvs. en pyelografi, hvor kontrasten indsprøjtes gennem et nefrostomikateter. (Det modsatte er retrograd)
Autosomal
Nedarvning der er knyttet til andre kromosomer end kønskromosomerne. Se kromosomer.
B
Base
Det modsatte af syre. (En base er et stof som kan optage brintioner (H+), en syre er et stof som kan fraspalte brintioner). Samme som alkali.
Basisk
= alkalisk, det modsatte af sur.
Bikarbonat
Et stof som er alkalisk. Kan gives som tabletter og medfører at urinen bliver mindre sur, dvs. urin pH hæves.
Kan f.eks anvendes ved urinsyre-sten.
C
Calcium
Kalk.
Calcium-oxalat
Kalk og oxalat (oxalsyre).
Er den hyppigst kemiske sammensætning af nyresten.
Dannes overvejende i sur urin.
Calcium-fosfat
Kalk og fosfat. Kemiske sammensætning af visse nyresten.
Dannes overvejende i basisk urin.
Calyx
Et perifert hulrum i nyren.
Se nyrens anatomi.
Calyces
Flertal af calyx. (En calyx, flere calyces).
Se nyrens anatomi.
Citrat
Citronsyres salt. Indgår i stofskifte. Findes i urinen. Hæmmer stendannelse i urinen. Ved lavt citratindhold i urinen (hypocitraturi) har man derfor øget risiko for at danne nyresten
Crixivan
Medicin som anvendes til behandling af HIV/AIDS. Indeholder stoffet indinavir. Kan medføre nyresten som består af indinavir.
CT-skanning
Computer tomografi. En avanceret røntgen undersøgelse, som giver tværsnitsbilleder af kroppen. Selve skanningen foretages på få minutter.
CT-skanning udføres på mange forskellige måder afhængig af hvad man ønsker at undersøge. CT-skanning uden anvendelse af kontrast kan bruges til at afgøre om der er sten eller ej, men giver ikke oplysninger om nyrens hulrum og anatomi m.m. CT kontrast-undersøgelser foretages på forskellige tidspunkter efter at man har indsprøjtet kontrasten, afhængig af om man ønsker oplysninger om selve nyrevævet, blodårer eller hulrummet hvor urinen udskilles.
Der kan skelnes mellem disse typer CT:
NCCT: Non Contrast CT: CT uden kontrast (også kaldet "tom-CT".
ECT: Ekskretions CT: Udskillelses CT: Foretages når kontrasten udskilles i urinen, og giver oplysninger om nyrens hulrum.
Desuden kan CT foretages så den fremstiller nyrens blodkar og nyrevævet.
I visse tilfælde foretages der således 4 skanninger på forskellige tidspunkter (faser) ved samme undersøgelse.
Se mere om røntgen undersøgelser og CT her.
Cystin
En aminosyre som udskilles i stor mængde ved sygdommen cystinuri.
Cystinuri
En arvelig sygdom, hvor der udskilles store mængder af aminosyren cystin i urinen. Se mere om cystinuri.
Cystisk fibrose
Arvelig sygdom, som påvirker alle slimproducerende kirtler. Kan medføre nyresten pga. enterisk hyperoxaluri (se dette).
Cystoskop
Kikkert som bruges til at se ind i blæren. Indføres gennem urinrøret.
Cystoskopi
Kikkert-undersøgelse af blæren.
D
Direkte pyelografi
Røntgen-undersøgelse af urinlederen, som foretages ved at sprøjte kontrast direkte ind i urinlederen. (I modsætning til til en i.v. urografi, hvor kontrasten indsprøjtes i blodbanen og derefter udskilles i urinen).
Diuretica
Vanddrivende medicin. Se også thiazid.
Dominant
Anvendes ved arvelig sygdom. Dominant betyder at sygdoms-genet er stærkt nok til at give sygdom, selvom man kun har genet på det ene kromosom (se dette). Se også recessiv.
Døgn-urin
Urin opsamling i 24 timer. Bruges i visse tilfælde til bestemmelse af døgn udskillelsen af visse stoffer i urinen. F.eks. citrat, calcium, oxalat og cystin.
E
ECT
CT-skanning udført i ekskretions-fasen = udskillelses-fasen, hvor kontrasten udskilles i urinen, så man får oplysninger om nyrens hulrum og urinlederen.
Se også CT.
Enterisk
Vedrørende tarmen
ESWL
Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy = direkte oversat: udenkropslig trykbølge stenknusning.
F
Fragmenter
Brudstykker af sten som er knust
G
Grus
Små sten
H
Heterozygot
Anvendes ved arvelig sygdom. At være heterozygot betyder, at man kun har sygdoms-genet på det ene kromosom, i modsætning til homozygot, hvor man har genet på begge kromosomer.
Homozygot
Anvendes ved arvelig sygdom. At være homozygot betyder, at man har sygdoms-genet på begge kromosomer, imodsætning til heterozygot, hvor man kun har genet på det ene kromosom.
Hyper-
For meget eller forhøjet. Hyper-calciuri betyder f.eks. for meget kalk i urinen.
Hypercalcæmi
For meget kalk i blodet. Kan skyldes mange forskellige årsager. Ved for meget kalk i blodet udskilles for meget kalk i urinen. Dette kan medføre nyresten.
Hypercalciuri
For meget kalk i urinen. Dette kan medføre nyresten.
Læs mere
Hyperoxaluri
For meget oxalat i urinen. Dette kan medføre nyresten.
Læs mere
Hyperparathyreoidisme
Forhøjet funktion af biskjoldbruskkirtlerne. Medfører for meget biskjoldbruskkitel hormon i blodet, som igen medfører forhøjet kalkindhold i blodet (se hypercalcæmi).
Hyperuricæmi
For meget urinsyre i blodet. Dette kan medføre nyresten. Det kan også medføre urinsur gigt = podagra.
Hypo-
For lidt (nedsat).
Hypocitraturi
For lidt indhold af citrat i urinen. Øger risikoen for nyresten, da citrat i urinen hæmmer stendannelse.
Læs mere
Hæmaturi
Blod i urinen.
I
Idiopatisk
Anvendes om sygdomme, som man ikke kender årsagen til.
Idiopatisk hypercalciuri
Øget udskillelse af kalk i urinen uden kendt årsag.
Læs mere
Idiopatisk hypocitraturi
Nedsat udskillelse af citrat i urinen uden kendt årsag.
Læs mere
Indinavir
Indholdsstof i medicinen Crixivan ® (se dette)
Infektions-sten
Nyresten som dannes pga. kronisk urinvejsinfektion med særlige bakterier.
Læs mere
I.v. urografi
Intravenøs urografi. En røntgenundersøgelse af nyrerne, som udføre ved at sprøjte jod-holdigt kontrastst ind i blodåre. Kontrasten udskilles i urinen.
J
JJ-kateter
JJ-kateter eller dobbelt-J-kateter. Et tyndt kateter (rør) med en krølle (J) i begge ender. Kan også kaldes dobbelt-grisehale-kateter. Anvendes indvendigt i urinlederen for at sikre at urinen kan løbe fra nyrebækken til blære.
K
Kaliumcitrat
En forbindelse af kalium og citrat. Kan anvendes som forebyggende behandling ved for lavt indhold af citrat i urinen. Er det aktive indholdsstof i Urocit-K ® og Acalka ® .
Kromosom
Kromosomer er de strukturer som indeholder DNA-arvemassen (generne). Alle kroppens celler indeholder kromosomer. Kromosomer findes i par, idet man modtager det ene fra faderen og det andet fra moderen. Man har 22 kromosom-par, og to kønskromosomer. Kønskromosomerne består af 2 X kromosomer hos kvinder, og et Y og et Y kromosom hos mænd. Arv som nedarves via kønskromosomerne kaldes kønsbunden; arv som nedarves via de almindelige kromosomer kaldes autosomal.
L
Lithotripsi
Stenknusning. Laser-lithotripsi = stenknusning med laser.
Lithotripter
"Stenknuser" maskine (se ESWL).
M
Metabolisk
Vedrørende stofskiftet
N
Natriumchlorid
Køkkensalt
Nefrostomi
Et kateter som føres gennem huden ind i nyrens hulrum. (se foto og læs mere)
Nefroskop
kikkert instrument som bruges til at stikke gennem huden ind i nyrehulrummet.
Nephrolithiasis
Nyresten
Nyrepelvis
Nyrebækken
O
P
Pelvis
Bækken. I denne forbindelse nyre-bækken.
Perkutan
Gennem huden (Perkutan Nephro-Lithotripsi = PNL).
Peristaltik
Rytmiske sammentrækninger af hul-organ. Forekommer i nyrebækken og urinleder (forekommer også i tarm og galdeveje).
pH
Et mål for surhedsgrad. pH = 7 er neutralt.
Lavt pH = sur. Højt pH = basisk. urin pH kan svinge mellem 5 og 8. Urinens surhedsgrad har betydning for hvilke slags sten som dannes.
PCNL
PerCutaneous Nephro Lithotripsy: den engelske forkortelse for PNL.
I daglig tale/slang: en "Perc".
PNL
Perkutan nefro-lithotripsi (Nyrestens knusning ved kikkert operation gennem huden) (Læs mere om PNL)
Podagra
Urinsyre gigt. Ved forhøjet indhold af urinsyre i blodet, kan udfælles urinsyrekrystaller i led, som giver anledning til smerter, hævelse og rødme ved leddet. Ses ofte ved storetåen. Patienter med podagra kan have en øget risiko for at danne urinsyre nyresten.
Pyelografi
Røntgen-undersøgelse af nyrehulrum med indsprøjtning af kontrast i nyrehulrum og urinleder. "Direkte" pyelografi betyder at kontrasten sprøjtes direkte ind via et kateter. Dette kan enten gøres "nedefra" via kateter som er ført gennem urinrør - blære-urinleder, så kaldes det retrograd pyelografi, eller "oppefra" via kateter som er ført direkte ind i nyren (nefrostomi-kateter), så kaldes det antegrad pyelografi.
R
Recessiv
Anvendes ved arvelig sygdom. Recessiv betyder at sygdoms-genet ikke er stærkt nok til at give sygdom, hvis man kun har det i det ene kromosom (se dette). Hvis man har det på begge kromosomer (og altså har arvet genet fra både faderen og moderen) kommer sygdommen til udtryk. Se også heterozygot og homozygot. Se også dominant.
Renal
Vedrørende nyren (ren = nyre)
Renal tubulær acidose
Arvelig sygdom, som medfører at nyren ikke kan udskille syre normalt. Da syren ikke kan udskilles opstår acidose (syreophobning). Urinen er basisk (højt urin pH). Medfører dannelse af calcium-fosfat-sten. Forkortes: RTA. Læs mere
Retrograd
I modsat retning. Anvendes i forbindelsen "retrograd pyelografi", dvs. en røntgenundersøgelse hvor kontrasten sprøjtes ind i urinlederen i modsat retning af urinstrømmen, altså nedefra og op.
Retrograd pyelografi
Røntgenundersøgelsen, hvor der indføres et tyndt kateter i urinlederen, og sprøjtes kontrast op i urinleder og nyrehulrum.
RIRS
Operation/behandling af sten i nyren med kikkert-instrument som indføres "nedefra" gennem urinrør, blære og urinleder op til nyren.
Forkortelse af "Retrograd Intra Renal Stenbehandling", eller på engelsk: "Retrograde Intra Renal Surgery".
Der anvendes sædvanligvis et bøjeligt (fleksibelt) ureteroskop, når man foretager RIRS, i modsætning til behandling af sten i urinlederen (URSL), hvor der oftest anvendes et stift ureteroskop.
RTA
Renal tubulær acidose (se dette)
S
Stent
Rør som er lagt ind i et hul-organ for at holde hulrummet og passagen åben. JJ-kateter er en form for stent i urinlederen. Der findes andre typer urinleder-stents, som i modsætning til JJ-kateter ikke skal skiftes. Et eksempel er MemoKath ®, som er en metal-spiral, som kan anvendes ved kronisk forsnævring af urinlederen.
Man kan også få stent i hjertets kranspulsårer, hvis man har åreforkalkning som medfører tillukning af disse.
Syre
Det modsatte af base. (En syre er et stof som kan fraspalte brint-ioner (H+), en base er et stof som kan optage brintioner).
T
Thiazid
En slags vanddrivende medicin. Indholdsstof i f.eks. Centyl ®. Anvendes også til behandling af forhøjet blodtryk. Har tillige den virkning at nedsætte kalk-udskillelsen i urinen. Kan anvendes som forebyggende behandling ved idiopatisk hypercalciuri.
U
Urat
Urinsyrens salt. Se urinsyre. Læs mere
Ureter
Urinleder
Ureter kateter
Kateter (tyndt rør) som føres op i urinlederen (ureter). Anvendes til f.eks. retrograd pyelografi.
Ureteroskop
Kikkert-instrument som bruges til at føre op i urinlederen via urinrør og blære.
Ureteroskopi er kikkert-undersøgelse eller kikkert-operation med et ureteroskop.
Urinsyre
Urinsyre er et restprodukt, der opstår ved den normale nedbrydning af kroppens celler. Hovedparten af den dannede urinsyre kommer fra nedbrydningen af vore egne celler. En mindre del af urinsyren kommer fra det vi indtager med føden, specielt protein. Urinsyren udskilles af nyrerne og kommer ud med urinen. Læs mere
Urocit-K ®
Kaliumcitrat præparat. Har nu ændret navn til Acalka ®; men medicinen er den samme. Er en depot-tablet som sædvanligvis tages 2 gange i døgnet.
Kan bruges til både behandling (opløsning af urinsyre-sten), og til forebyggelse ved flere forskellige typer nyrestensygdom. (Læs mere).
Urografi
Røntgen-undersøgelse af nyrer og urinleder, hvor der er anvendt kontrast, som udskilles i urinen, så man får en fremstilling af nyrehulrummet.
Kontrast-undersøgelse af nyrer foretages i dag sædvanligvis som "CT-urografi" også kaldet ECT (Excretions-CT).
Kan også foretages som "i.v. urografi", hvor man anvender almindelige røntgenbilleder. Dette anvendes i dag sjældent.
URSL
Forkortelse for ureteroskopisk stenfjernelse = kikkert-kirurgisk behandling af sten i urinlederen.
(Baseret på den engelske betegnelse: Uretero Reno Scopic Lithotripsy).
X
Xanthinuri
Ekstremt sjælden arvelig sygdom, som medfører nyresten bestående af xanthin.
Savner du ord i ordbogen, kan du skrive til redaktionen.
Menu