Nyresten

Information til patienter, pårørende & andre interesserede

Sidebar
Menu
Et lavt indhold af citrat i urinen øger risikoen for stendannelse, da citrat hæmmer stendannelse.

Hvis man gentagne gange har dannet nyresten (af typen calcium-oxalat) og der ikke kan påvises nogen speciel årsag til stendannelsen, kan en medvirkende risiko være at udskillelsen af citrat i urinen er lav, uden at årsagen hertil kendes. Dette kaldes idiopatisk hypocitraturi.

Citrat-udskillelsen i urinen måles på "døgnurin" dvs. en 24 timers urinopsamling.
Lav udskillelse af citrat i urinen defineres som mindre end 2,0 mmol calcium pr. døgn.

Citrat-udskillelsen i urinen påvirkes af urinens surhedsgrad. Hvis urinen gøres mindre sur (dvs. mere basisk) øges mængden af citrat i urinen. Øget indtagelse af grøntsager og frugt, og reduceret indtagelse af animalsk protein (kød) kan anbefales. 1-2 citroner eller citrus-juice bikarbonatholdigt "dansk vand" kan også anbefales.

Citrat-udskillelsen i urinen kan også øges medicinsk med kaliumcitrat, så ny stendannelse kan forebygges.
Kaliumcitrat (Handelsnavn: Acalka, tidligere kaldet Urocit-K) er ikke indregistreret i Danmark, men kan ordineres af urologiske afdelinger med tilladelse hertil.
Kaliumcitrat omdannes til kalium og bikarbonat, som er naturligt forekommende stoffer i kroppen. Bikarbonat er en base (det modsatte af syre), og tilskud af base medfører at urinen bliver mindre sur, som igen medfører at indholdet af citrat i urinen stiger.

Da udskillelsen i urinen varierer fra dag til dag, bør man foretage (mindst) to døgnurin målinger før fast medicinsk forebyggende behandling påbegyndes.
Menu