Nyresten

Information til patienter, pårørende & andre interesserede

Sidebar
Menu
Urinen dannes i nyrevævet, og transporteres gennem nyrevævet i mikroskopisk tynde rør. Disse rør samler sig i spidsen af nyrespidserne (papiller = pyramider), hvor urinen løber ud i nyrehulrummet.
De tyndeste og mest yderligere dele af nyrehulrummet hedder calyces. Disse munder ind i nyrebækkenet (nyre-pelvis). Fra nyre-bækkenet køber urinen ned i urinlederen til blæren.
Der kan være stor forskel på nyrens indvendige anatomi fra person til person.
Antallet af nyrespidser, størrelse af calyces og nyrebækken kan derfor afvige fra nedenstående skitse:
Stacks Image 693
Nyresten er sten i nyrens hulrum. Det har praktisk betydning hvordan nyrens indvendige anatomi er, og hvor i nyrens hulrum sten er lokaliseret.
Man skelner mellem om sten er lokaliseret i urinleder (ureter-sten), nyrebækken (pelvis-sten) eller calyces (calyx-sten).
Sten i urin-leder eller nyrebækken kan påvirke urinafløbet fra hele nyren, hvilket kan give meget stærke smerter og påvirke nyrefunktionen, hvilket ikke er tilfældet for calyx-sten.
Sten som udfylder hele (eller store dele) af nyrehulrummet kaldes "koral-sten".
Se foto af koralsten.
Stacks Image 704
Menu