Nyresten

Information til patienter, pårørende & andre interesserede

Sidebar
Menu
PNL: Perkutan Nefro-Lithotomi.
Stacks Image 796
Detaljer om operationen: (se også billed-serie)
Oftest indledes operationen med at der ved cystoskopi (kikkert i blæren) indføres et tyndt kateter op i gennem urinlederen til nyrebækken. Dette kateter ligger ud gennem urinrøret, så man kan indsprøjte kontrast gennem det under operationen.
Selve operationen udføres enten i bug-leje (på maven) eller skråt rygleje.
Vejledt af ultralyd og/eller røntgen indføres en tynd kanyle gennem huden direkte ind i nyrevævet og ind til nyrehulrummet.
Gennem kanylen indføres en tynd leder ind i hulrummet, og kanylen fjernes. Over lederen udvides passagen fra overfladen af huden og gennem nyrevævet, ofte med et aflang ballon, hvorefter man kan indføre et rør med en diameter på ca 1 cm. Man har nu adgang til nyrehulrummet gennem dette rør. I røret indføres et kikkert-instrument (nefroskop), så man kan se ind i nyrehulrummet. Gennem kikkert-instrumentet kan indføres sonder som knuser stenene i mindre stykker, så de kan fjernes med en tang eller suges ud.
Hvis der er sten, som er lokaliseret i nyren, så man ikke har mulighed for at komme til dem med det stive nefroskop, kan man gennem røret undertiden indføre en tyndere bøjelig kikkert. Der kan dog være situationer, hvor man ikke kan fjerne alle sten i nyren med en adgang/operation. I disse situationer kan det der være mulighed for enten at lægge mere end et rør ind i nyren (hvilket øger risikoen for komplikationer), at gå op med en tynd bøjelig kikkert nedefra samtidigt (se ECIRS), eller at efterlade sten, som man kan tillade sig at observere eller eventuelt behandle med stenknusning (ESWL) senere.
Når operationen afsluttes lægges der som regel et kateter i den "kanal" hvor røret har ligget. Dette kateter ligger altså fra nyrehulrummet ud gennem huden, så urin (og blod) løber ud i en pose.

Riscisi ved operationen:
Menu