Nyresten

Information til patienter, pårørende & andre interesserede

Sidebar
Menu
Behandling af sten i urinleder ved kikkert-operation gennem urinrøret (URSL):

HVORDAN FOREGÅR DET?
Et ureteroskop (et langt tyndt kikkert-instrument) føres gennem urinrøret ind i blæren og derfra videre op i urinlederen til stenen. Ureteroskopet har (udover kikkert og lys) en kanal hvor der kan indføres meget tynde instrumenter til at knuse og/eller fange og fjerne sten. Der anvendes som regel laser til at pulverisere eller findele stenene, hvis de er for store til at trække ud.
Selve indgrebet varer typisk fra ½ til 2 timer og kræver sædvanligvis fuld narkose. Fjernelse af en lille sten, som kan fjernes i et stykke varer måske kun 10 minutter. Forstøvning med laser af en stor sten kan tage op til 2 timer.
Du kan som regel udskrives samme eller næste dag.
Når du vågner, har du muligvis et blærekateter (rør fra blæren ud gennem urinrøret, så urin fra blæren løber ned i en pose). Det er ofte helt normal praksis. Kateteret fjernes som regel senere samme dag eller næste dag.
I nogle tilfælde anlægges et midlertidigt JJ-kateter ved operationens afslutning (se JJ-kateter). Dette sikrer, at der er passage af urin fra nyren til blæren. Det anvendes især, hvis indgrebet har været vanskeligt, hvis der er hævelse eller læsioner af urinlederen, eller der er grus som ikke fjernet. Dette fjernes alt fra dagen efter til 2-3 uger efter operation afhængigt af forholdene. Hvis JJ-kateter kan fjernes inden for får dage, kan der være en tynd snor ud gennem urinrøret, så kateteret nemt kan fjernes ved træk i snoren. Skal det ligge længere tid, vil JJ-kateteret blive fjernet ambulant, hvor man indfører en tynd kikkert i blæren, og trækker kateteret ud.

HVORNÅR ANVENDES DENNE OPERATION?
Behandlingen er ofte første valg ved sten i nederste del af urinlederen, men kan anvendes til sten i hele urinlederens forløb. Ved sten større end 10 mm i urinlederen er resultaterne generelt bedre ved denne behandling end ved ESWL.
Operationen kan sædvanligvis godt foretages selvom man får blodfortyndende medicin eller har øget blødningstendens, da der ikke er nogen væsentlig blødningsrisiko ved indgrebet.

NORMALE BIVIRKNINGER
Symptomer fra urinrør og blære og blod i urinen er ikke ualmindeligt de første par dage efter operationen.
Der kan være smerter i nyren det første halve døgn efter operationen.
Hvis der er anlagt JJ-kateter kan der være gener fra dette (Se JJ-kateter).

RISIKO FOR KOMPLIKATIONER
Der er ved operationen en mindre risiko for beskadigelse af urinlederen, men små læsioner af urinlederen heler af sig selv, dog med risiko for ardannelse, og senere forsnævring af urinlederen.
Hvis der senere udvikler sig en forsnævring af urinlederen, kan det dog være umuligt at afgøre om årsagen hertil var selve operationen eller stenens påvirkning som var årsag.
Der kan være risiko for urinvejsinfektion, i værste fald med bakterier i blodet, som kan medføre forlænget indlæggelse til behandling med antibiotika.
I ekstremt sjældne tilfælde kan der ske en komplet overrivning af urinlederen, som medfører at man må foretage en akut åben operation for at sy urinlederen sammen igen. I yderste (ekstremt sjældne) konsekvens kan det medføre at man må fjerne nyren, eller (auto)-transplantere den (flytte den ned tæt til blæren, som man gør ved nyre-transplantation).

AFVIGENDE FORLØB
I nogle tilfælde findes der neden for stenen en hævelse af slimhinden, som gør det vanskelig eller umuligt at behandle stenen, og i få tilfælde er urinlederen ganske enkelt for snæver til at kikkerten kan føres op til stenen. I begge tilfælde lægger da som regel blot et JJ-kateter (som medfører et passiv udvidelse og afslapning af urinlederen) og planlægger et nyt forsøg igen efter et 1-3 uger. Det vil da som regel være mulig at gennemføre indgrebet.
Hos mænd med en meget forstørret prostata (blærehals-kirtel), kan denne i nogle tilfælde gøre at det er umuligt at finde urinlederens indmunding i blæren. Det kan også medføre blødning fra prostata eller besvær med vandladningen efter operationen.


Menu