Nyresten

Information til patienter, pårørende & andre interesserede

Sidebar
Menu
Hvilken behandlingsmetode vælger man ?

Hvilken metode (eller eventuelt kombinationer af metoder) der vælges, afhænger af en lang række faktorer: Stenenes størrelse, antal samt placering i nyrehulrum/urinleder, de anatomiske forhold i urinvejene, stenenes sammensætning, forekomst af anden sygdom som kan medføre øget blødningsrisiko og risiko for komplikationer i forbindelse med narkose, og sidst men ikke mindst patientens ønsker og forventninger.
Man må derfor i hvert enkelt tilfælde foretage en individuel vurdering, og såfremt der er flere muligheder inddrage patienten i valg af behandling.
Generelt kan man sige, at ved større sten er den mest skånsomme behandling mindre effektiv, og kan evt. kræve flere behandlinger og dermed længere tid før stenfrihed.
Menu