Nyresten

Information til patienter, pårørende & andre interesserede

Sidebar
Menu
RIRS

Indvendig kikkert-operation

Stacks Image 796
Detaljer om operationen:

Operationen indledes med at kikkert (cystoskop) indføres gennem urinrøret til blæren.
Urinlederens indmunding i blæren lokaliseres, og der føres et tyndt kateter ind i nederste del af urinlederen, og sprøjtes kontrast gennem dette, så man ved hjælp af røntgen gennemlysning kan se urinlederens forløb og nyrens indvendige hulrum. Der føres en tynd bøjelig leder op til nyrehulrummet. Over denne kan man indføre den bøjelige kikkert (fleksible endoskop) op til nyrehulrummet. I nogle tilfælde lægges først et rør op, hvorefter kikkerten indføres gennem røret. Dette kan lette passagen af kikkerten, hvilket kan være en fordel, hvis den skal føres ind og ud flere gange, det kan forbedre "flow" af vand (og dermed oversigten), og det kan nedsætte trykket i nyren, men kræver til gengæld mere udvidelse af urinlederen.
Når kikkerten er oppe i nyrehulrummet, kan man ved at bøje spidsen af kikkerten se rundt i de forskellige hulrum (calyces) i nyren, og opsøge stenen(e). Hvis det er små sten på op til ca 5 mm kan de fanges (med en kurv) og trækkes ud. Større sten knuses enten til mindre stykker, som kan fjernes enkeltvist, eller man kan vælge at fortstøve stenen til sand eller meget fint grus, som vil blive skyllet ud med urinen efterfølgende.
Knusning/forstøvning foregår med laser (se video). Under indgrebet skylles der med vand gennem endoskopet.
Ved operationens afslutning lægges undertiden et JJ-kateter, der som regel kan fjernes efter 1-14 dage afhængigt af forholdende. Det anvendes f.eks. hvis indgrebet har været langvarigt, hvis der har været foretaget udvidelse af urinlederen, eller er "læsioner" af denne, hvis der er meget grus eller blødning, som kan risikere at påvirke afløbet fra nyren.
Hvis JJ-kateter kun skal ligge i 1-4 dage kan man lade en tynd tråd hænge ud gennem urinrøret, så JJ-kateteret nemt kan fjernes ved træk i tråden. Skal det ligge i længere tid fjernes det sædvanligvis ved en ambulant cystoskopi. Dette kan gøres uden bedøvelse.
Der vil muligvis også blive anlagt et blærekateter ved operationens afslutning. Det er et kateter fra blæren ud gennem urinrøret, så urinen løber ned i en pose. Dette kan sædvanligvis fjernes samme dag, eller næste morgen.

Afvigende forløb:

- Undertiden kan urinlederen være for snæver til at man kan føre kikkerten igennem den. I så fald lægger man kun et JJ-kateter, og udsætter selve operationen et par uger. JJ-kateter medfører at urinlederen slapper af og "udvider" sig, hvorfor det således oftest vil være muligt at gennemføre indgrebet efter et par uger.

- Undertiden kan den/de sten man har set på røntgen/CT ikke findes, fordi de viser sig at være indkapslet i nyreværet, og altså ikke frit beliggende i nyrehulrumment, som man havde antaget. Hvis sten ligger indkapslet i nyrevævet er de ikke tilgængelige for behandling (og også som regel uden betydning). Sten beliggende i selve nyrevævet kaldes derfor oftest "forkalkninger" i stedet for "sten". En undtagelse herfra er sten i en calyx-cyste (se dette).

- Undertiden må man afbryde indgrebet inden stenen er helt færdigbehandlet. Det kan være pga store sten, vanskelige forhold eller dårlig oversigt. Operationsvarighed (den tid kikkerten er i nyren) over 2 timer øger risikoen for komplikationer. Det kan da være hensigtsmæssigt at afbryde (lægge et JJ-kateter) og planlægge en ny operation efter nogle uger.

- Hvis det viser sig, at der er en (ikke erkendt) infektion i nyren pga dårligt afløb fra nyren, afstår man fra at gennemføre indgrebet, lægger et JJ-kateter og udsætter indgrebet et par uger.

Typiske bivirkninger og efterforløb:

Der kan være smerter i nyren, specielt det første halve døgn efter operationen. Det behandles med smertestillende efter behov. En del har dog slet ingen smerter.
Hvis der ikke er anlagt JJ-kateter kan der opstå akutte smerteanfald, hvis der er grus eller blodklumper som påvirker afløbet fra nyren. Det er som regel forbigående, men kan kræve smertestillende medicin de først dage efter operationen.
Ubehag fra urinrør og blære er ikke usædvanligt de første 1-2 dage. Der er også ofte lidt blod i urinen specielt det første døgn efter indgrebet. Hvis der er meget grus og/eller JJ-kateter, kan der være lidt vekslende blod i urinen i længere tid, eventuelt specielt efter fysisk aktivitet. Dette er uden betydning, og man behøver ikke afholde sig fra fysisk aktivitet. Rigeligt væske tilrådes.
Hvis der er JJ-kateter kan der være gener af dette (se JJ-kateter).

Komplikationer:

Der kan opstå urinvejsinfektion i efterforløbet. Er der mistanke herom skal urinen undersøges for bakterier, og man vil ofte indlede en behandling med antibiotika. Søg læge hvis der opstår feber i efterforløbet.
Menu