Nyresten

Information til patienter, pårørende & andre interesserede

Sidebar
Menu
Heldigvis ikke så tit, men kan være det.
Da nyrestenssygdom kan skyldes en lang række vidt forskellige årsager, kan nyrestenssygdom også have meget forskellig sværhedsgrad: fra et enkelt tilfælde med en lille sten eller lidt "nyregrus" som passerer af sig selv, til livslang svær kronisk sygdom med talrige indlæggelser, kirurgiske behandlinger og på længere sigt risiko for nyresvigt og i sjældne tilfælde død.

Det akut farligste er hvis der er en infektion i nyren (nyrebækkenbetændelse/urinvejsinfektion) samtidigt med at en sten (i nyren eller urinleder) blokerer for afløbet. Det kan medføre sepsis (= "blodforgiftning" = bakterier i blodet), som i værste fald kan medføre organsvigt og død. Alvorlig infektion i en nyre med aflukket afløb kan også medføre at nyrens funktion går til hurtigt til grunde (timer - under 1 døgn). Denne tilstand skal derfor behandles akut, som regel ved at man "aflaster" nyren med et kateter lagt direkte ind i nyren (se nefrostomi).

Smerterne ved det akutte nyrestensanfald er af den internationale smerteforsknings-sammenslutning (IASP) udnævnt til at være den værste smerte af alle. Det kan derfor virke meget dramatisk, men er som sådan ikke farligt i sig selv. Der er med andre ord ingen sammenhæng mellem hvor ondt det gør og hvor farligt det er.
Der er heller ikke nogen sammenhæng mellem om det er en lille eller en stor sten som er årsagen.
Smerterne klinger som regel af i løbet af nogle timer uanset om der gives smertestillende eller ej.
Hvis der ikke er infektion, er der ikke akut fare for at nyren mister funktion. Nyren kan i de fleste tilfælde godt tåle en vis blokering af afløbet i op til 2 uger uden at miste funktion.

Har man kronisk nyrestensygdom, med talrige tilfælde med påvirket afløb fra nyren, og talrige behandlinger/operationer, er der en risiko for at man på længere sigt ganske gradvist taber nyrefunktion.
Menu