Nyresten

Information til patienter, pårørende & andre interesserede

Sidebar
Menu
Det er kun de færreste og sjældne årsager til nyresten, som skyldes egentlig arvelighed.

Der findes tilstande med medfødte genetiske stofskifte fejl, som kan medføre nyresten.
Som eksempler herpå kan nævnes:
Primær hyperoxaluri
Cystinuri
Renal tubulær acidose
At disse sygdomme er arvelige betyder dog ikke nødvendigvis at hverken ens forældre har sygdommen, eller at ens børn vil få sygdommen, idet sygdommen kræver at man får sygdomsgenet fra begge forældre (såkaldt recessiv arv).

Hvis du har en eller flere i familien, som også har haft nyresten, er det ikke ensbetydende med at det er arveligt, men kan forklares ved at nyresten jo findes relativt hyppigt (ca hver femte mand og hver tyvende kvinde vil på et eller andet tidspunkt opleve nyresten).

Når nyresten findes hyppigere i visse geografiske områder, kan årsagen hertil være både genetisk og miljømæssig.
Menu