Nyresten

Information til patienter, pårørende & andre interesserede

Sidebar
Menu
Stacks Image 869
En calyx-cyste eller calyx-divertikel (udposning) er en abnorm udvidelse af en calyx med en forsnævret smal forbindelse fra cysten til resten af nyrehulrummet.
Se normal anatomi og eksempler på calyx-cyste.
Det er som regel medfødt, og oftest foreligger der kun en.
På grund af det dårlige afløb fra calyx-cysten øges risikoen for at danne sten i denne. I nogle tilfælde dannes 1 sten, i andre tilfælde talrige små sten. Når cysten er fyldt med sten, kan den/de ikke vokse yderligere, da der ikke er plads.
Hvis man har sten i en calyx-cyste, er der ingen risiko for at stenen pludselig flytter sig sig ned i urinlederen og giver akutte smerter, da forbindelsen fra cysten til nyrebækken jo er meget snæver.

SYMPTOMER:
I en del tilfælde giver sten i calyx-cyste ingen symptomer (men opdages måske tilfældigt). Kan ikke medføre stærke smerter, men kan hos nogen give lettere gener, med murren og ubehag, evt. med forværring efter fysisk aktivitet.
Hvis sten i en calyx-cyste er årsag til kronisk urinvejsinfektion (hvilket er relativt sjældent) kan de være med til at vedligeholde infektionen.

DIAGNOSE:
Det er sjældent muligt på et almindeligt røntgenbillede eller på CT uden kontrast (NCCT) at afgøre om sten er beliggende i en calyx-cyste. Diagnosen stilles derfor oftest efter at der er suppleret med en kontrast-undersøgelse, så man får en fremstilling af nyrehulrum. Det er dog ikke altid at man får fremstillet forbindelsen fra cysten til resten af nyrehulrummet, da denne kan være trådfin. I nogle tilfælde kan diagnosen først stilles med sikkerhed ved at kigge op indvendigt i nyren med en tynde bøjelig kikkert (se RIRS).

BEHANDLING:
Hvis der ikke er symptomer, er behandling ikke nødvendig.
Ved symptomer vil man oftest først forsøge med ESWL (stenknusning, se dette), idet nogle bliver symptomfrie efter denne behandling. til trods for at stenen/grus sjældent kommer ud pga af den forsnævrede passage fra cysten.
Hvis er fortsat er betydende symptomer efter ESWL foretager man RIRS, hvor man går op gennem urinleder til nyrehulrummet med en tynd bøjelig kikkert, og prøver at finde den tynde forbindelse ind til cysten. Hvis denne kan lokaliseres (hvilket ikke altid er tilfældet), kan man udvide forbindelsen eller med laser skære sig ind til cysten/stenen, så man kan få kikkert-instrumentet ind i cysten og forstøve eller fjerne stenene.
I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at fjerne den del af nyren, hvor cysten er lokaliseret. Dette kan gøres ved åben operation (eller eventuelt laparoskopisk).


Stacks Image 936
Eksempel 1:
Sten i højre nyre (CT-skannnings billede)-
Man kan ikke her se at stenen er beliggende i en calyxcyste.
Stacks Image 941
Eksempel 1 (fortsat):

Almindeligt røntgen billede taget lige inden ESWL.
Man kan heller ikke her se at stenen er i en calyxcyste.
Stacks Image 950
Eksempel 1 (fortsat):

Røntgenbillede efter ESWL. Stenen ses at være gået i stykker, men er ikke væk.
Stacks Image 972
Eksempel 1 (fortsat):

Røntgenbillede efter indsprøjtning af kontrast i blodåre (i.v. urografi).
Kontrasten udskilles i urinen, så nyrehulrummet fremstilles. Man kan nu se at stenen ligger i en calyxcyste.
Stacks Image 961
Eksempel 2:

Sten i højre nyre.
Røntgen billede.
Der er ført et tyndt kateter op i urinlederen.
Stacks Image 954
Eksempel 2: (samme som ovenfor)

Røntgen billede efter at der er sprøjtet kontrast op i nyrehulrummet.
Man kan nu se, at der drejer sig om en calyxcyste. På grund af den meget tynde forbindelse fra calyxcysten ind til nyrebækkenet er stenen ikke forsvundet selvom den gik i stykker ved ESWL behandling.

Blev efterfølgende behandlet med RIRS, hvor den smalle passage blev udvidet så grus kunne tømmes ud.
Stacks Image 982
Eksempel 3:

Røntgen gennemlysningsbillede fra indvendig kikkert-operation (RIRS).
Calyxcysten er kontrastfyldt (sort). Kikkerten er ud for en tynd passage fra cysten til nyrebækken.
Stacks Image 988
Eksempel 3 (fortsat):

Pasagen til calyxcysten er åbnet med laser, og kikkertinstrumentet (endoskopet) er nu inde i cysten så sten kan knuses og fjernes.

Hele nyrehulrummmet inklusive cysten er kontrastfyldt (sort).
Menu