Nyresten

Information til patienter, pårørende & andre interesserede

Sidebar
Menu
UL Ultralyd skanning

I modsætning til røntgen og CT-skanning medfører UL ingen stråling. Anvendes derfor især i situationer hvor man gerne vil begrænse strålingsdosis mest muligt (børn og unge).
Ultralydskanning af sten i nyre er dog mindre nøjagtig, og der er en risiko for at overse sten (falsk negativt resultat). Man kan også risikere at ultralydskanning viser noget som tolkes som sten, som ikke er det (falsk positivt resultat). Kombineres ultralydskanning med et røntgenbillede øges nøjagtigheden.
Det er vanskeligt at se sten i urinlederen med UL, med mindre stenen ligger i urinlederen tæt ved nyrebækkenet eller tæt ved indgangen til blæren.
Stacks Image 4355
Visse stenknuser maskiner (ESWL) har indbygget ultralyd, så man kan behandle sten som ikke kan ses i røntgengennemlysning. Sten uden kalkindhold eller med lille kalkindhold kan ikke ses på almindelig røntgen.

.
Stacks Image 2193
Eksempel ultralyd billede ved UL-vejledt ESWL (stenknusning)
Menu