Nyresten

Information til patienter, pårørende & andre interesserede

Sidebar
Menu
CT står for "Computer Tomografi", og er en avanceret form for røntgenundersøgelse.

CT ved mistanke om nyresten udføres som en undersøgelse uden kontrast (NCCT = Non Contrast CT). Det er en hurtig og nem undersøgelse. CT kan med næsten 100% sikkerhed afkræfte/bekræfte om der er sten i urinveje eller ej, uanset størrelse og type. Alle typer nyresten (*) ses på CT, i modsætning til almindelig røntgen, som ikke kan påvise urinsyresten eller små sten med lille kalkindhold.

Hvis man skal flere oplysninger (end om der er sten eller ej), herunder oplysninger om nyrevævet, nyrens anatomi eller andre organer, skal der udover en NCCT foretages eller flere CT skanninger efter indsprøjtning af kontrast. Der indsprøjtes kontrast i en blodåre (hånd eller arm). Kontrasten udskilles bl.a. i nyrer, og dermed i urinen. Skanningen udføres et vist antal minutter efter at kontrasten er indsprøjtet, afhængigt af hvad man ønsker at undersøge. Det kalder man at udføre undersøgelsen i forskellige faser.
I forbindelse med nyresten kan det undertiden være væsentligt at få fremstillet nyrehulrummet. Man foretager da CT på det tidspunkt hvor kontrasten er blevet udskilt i urinen. (Dette kaldes ECT = ekskretions CT). Se eksempler nedenfor.

Detaljeret CT udført i flere faser medfører at man udsættes for større stråledosis end almindelig røntgenundersøgelse; men med nutidig teknologi kan NCCT udføres med meget lille stråledosis.

CT ved nyresten kan også i et vist omfang sige noget om det kemiske indhold i stenen, og om stenens "hårdhedsgrad". Dette kan have praktisk betydning ved valg af behandling, idet meget hårde sten kan være vanskelige at behandle med ESWL.
.
Stacks Image 4329
Eksempel på CT skanner.
Lejet med patient bevæger sig gennem åbningen i skanneren samtidigt med at der tages billeder fra mange roterende røntgen-rør.
Disse billeder behandles i computer, således at man kan fremstille snitflader i organerne i alle planer og tredimensionelt.
Stacks Image 4336
Eksempel på billede fra CT skanning.
Snit på langs af kroppen, set forfra, så højre nyre ses til venstre i billedet.

Stor sten i højre urinleder.
Stacks Image 4343
Samme sten som ovenfor.
Tværsnit af kroppen (set nedefra)
(*) Eneste undtagelse er indinavir-sten, som er sjælden "sten" som består af medicinen indinavir, og det er uden praktisk betydning.
Menu