Nyresten

Information til patienter, pårørende & andre interesserede

Sidebar
Menu
Indholdet på nyresten.info er udelukkende til informationsbrug, og kan kan ikke erstatte konsultation hos læge.
Har du symptomer, bør du altid konsultere din læge.
Indholdet på nyresten.info kan ikke bruges som grundlag for at stille diagnoser eller fastlægge behandling.

Den givne information er udtryk for redaktionens synspunkter.
Det skal påpeges, at informationen er vejledende, og at der kan være forskel på hvordan undersøgelser og behandling udføres på forskellige hospitalsafdelinger.

Redaktionen og www.urinarystones.info påtager sig intet ansvar for forkert brug af den givne information.
Redaktionen kan desværre ikke påtage sig at svare på henvendelser fra patienter.

.


Indholdet på nyresten.dk er udelukkende til informationsbrug.
Oplysningerne må ikke tages som erstatning for kompetent professionel rådgivning eller behandling af uddannet og godkendt læge.
Nyresten.dk opfordrer alle brugere med helbredsproblemer om altid at søge læge. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om dit helbred, bør du altid konsultere en læge, før du indleder en behandling.

Indholdet på Nyresten.dk må ikke og kan ikke bruges som basis for at stille diagnoser eller fastlægge behandling.
Nyresten.dk kan på ingen måde drages til ansvar - direkte eller indirekte - for nogen skader eller gener, der måtte være konsekvensen af brugen eller misbrugen af informationer indeholdt eller forudsat i disse dokumenter.

Alt materiale på disse sider tilhører ophavsretligt Nyresten.dk.
Materialerne må gerne kopieres, distribueres eller på anden måde gengives med kildeangivelse.
Brugere kan dog printe og videre distribuere materiale til eget privat ikke-kommercielt brug på disse betingelser:
1. At dokumenterne forbliver hele, u-redigerede og uden ændringer.
2. At intet gebyr må tages for privat udlån af materialet.
3. At ophavsrettigheder og Nyresten.dk udtrykkeligt angives som kilde og at juridiske informationer tilføjes.
Menu