Hvilken behandlingsmetode vælger man ?

Hvilken metode (eller eventuelt kombinationer af metoder) der vælges, afhænger af en lang række faktorer: Stenenes størrelse, antal samt placering i nyrehulrum/urinleder, de anatomiske forhold i urinvejene, stenenes sammensætning, forekomst af anden sygdom som kan medføre øget blødningsrisiko og risiko for komplikationer i forbindelse med narkose, og sidst men ikke mindst patientens ønsker og forventninger.
Man må derfor i hvert enkelt tilfælde foretage en individuel vurdering, og såfremt der er flere muligheder inddrage patienten i valg af behandling.
Generelt kan man sige, at ved større sten er den mest skånsomme behandling mindre effektiv, og kan evt. kræve flere behandlinger og dermed længere tid før stenfrihed.